trial impact
تعداد بازدید:

افراد آنلاین:
 
نمونه پرفورم ها


راهنمای پرکردن فرم پرفورم ها

توضیحات ضروری جهت تکمیل پروفرم براساس فرمت استاندارد UneDocs
1. پروفرم پس از تکمیل اطلاعات پرینت گرفته شود و توسط فروشنده خارجی ممهور به مهر و امضاء گردد.
2. پروفرم بایستی حتماً برروی سربرگ شرکت فروشنده پرینت گرفته شده باشد . کارشناسان سازمان بازرگانی از تأئید پیش فاکتورهائی که روی سربرگ شرکت فروشنده پرینت گرفته نشده باشد و فاقد مهر و امضاء فروشنده باشند معذورند.
3. درهنگامی که فروشنده قصد گشایش اعتبار اسنادی و یا براتی نزد بانک را دارد الزاماً بایستی اقدام به تکمیل تاریخ اعتبار پروفرما (Validity date of P/I) را بنماید .
4. تکمیل قسمت های قرمز رنگ پروفرم برای کلیه خریدهای خارجی الزامی است و در صورت عدم تکمیل هریک از بخش های قرمز رنگ کارشناسان سازمان بازرگانی استانها از تأئید پرونده ، معذورند .
5. تکمیل سایر قسمت های پروفرم حسب نوع معامله ، نحوه پرداخت ، ترم تحویل کالا در مبدأ و یا مقصد ، الزامی خواهد بود.
6. در مواردیکه حمل و یا بندرحمل تحویل کالا در پروفرم نام مبادی حمل ( مبدأ) باشد ( ترمهای FOB و پائین تر ) الزامی به تکمیل اطلاعات مربوط به حمل کالا نمی باشد . اما در سایر موارد که محل و یا بندر محل تحویل کالا در پروفرم نام مبادی تخلیه کالا ( مقصد ) باشد ( ترمهای CFR و بالاتر ) تکمیل اطلاعات مربوط به حمل کالا نظیر وسیله حمل و محل بارگیری ، محل تخلیه ، مقصد نهایی و کرایه حمل ضروری می باشد .
7. در مواردیکه کالا مشمول رعایت قواعد استاندارد اجباری می باشد ، تکمیل نوع و شماره استاندارد طبق جدول استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد در پروفرم ضروری می باشد . فهرست کالاهای مشمول قواعد استاندارد اجباری در ضمیمه انتهای کتاب قانون مقررات صادرات وواردات آمده است .
8. در مواردیکه کالا به موجب یادداشتهای ذیل فصول مختلف کتاب مقررات صادرات وواردات و یا بخشنامه های جاری موظف به رعایت نظرات سایر دستگاهها ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی باشد ، اخذ مهر و امضاء دستگاه مربوطه روی پروفرم ضروری می باشد.
9. تکمیل وزن خالص هرردیف کالائی ووزن خالص کل برای کلیه خریدهای خارجی ضروری می باشد .
10.درصورت وجود سایر هزینه ها نظیر هزینه بسته بندی ، آموزش ، نصب و امثالهم جمع مبالغ آنها در قسمت سایر هزینه ها ( Other expenditures) وارد گردد.
11.سایر اطلاعات ضروری مورد نظر فروشنده درخصوص شرایط پروفرما ، مدت پرداخت وجه ، سال ساخت ، مستعمل بودن کالا ، جزئیات مربوط به مدل کالای مورد معامله و.... در قسمت ملاحظات (Note) وارد شود.
12.درمعاملاتی که متقاضی قصد گشایش اعتبار و یابرات اسنادی را نزدبانک دارد توصیه می گردد با واحدهای پولی معتبر بغیر از دلار آمریکا اقدام به معامله نمایند ( مگر در مواردیکه با کشورهای حوزه ACU معامله بعمل می آید) این کشورها عبارتند از:هندوستان ، بنگلادش ، پاکستان ، بوتان ، سریلانکا ، میانمار ( برمه سابق )
13.درمعاملات اعتباری با کشورهای حوزه ACU ( بنگلادش ، هندوستان پاکستان ، بوتان ، سریلانکا و میانمار ( برمه سابق )) صرفاً با واحدهای پولی دلار آمریکا و یورو اقدام به صدور پروفرما شود.
14.در معاملات غیر بانکی نظیر واردات درمقابل صادرات ، بدون انتقال ارز و امثالهم با واحدهای پولی معتبر مورد تأئید بانک مرکزی می توان اقدام به معامله نمود.

15.درهنگام مشخص نمودن تعداد کالا ( Qunantity ) دقت شود معادل متریک آن در پروفرم ذکر شود . بعنوان مثال واحد متریک مربوط به برنج کیلو گرم است . لذا از عناوینی مثل : کیسه ، گونی و.... جداً خودداری شود.
16.در صورتیکه به نحوی از انحاء جهت ثبت سفارش کالا ، نامه ای از دستگاه و یا موسسات و سازمانهای دولتی صادر گردیده است ( بانک توسعه اسلامی ، صندوق ذخیره ارزی ، وام ارزی ، کمیسیون 5 نفره ، کمیسیون ماده یک ،......) متقاضی می بایست نامه مربوطه را همراه با پروفرم اسکن نماید و در هنگام تحویل اصل آن به کارشناسان تحویل سازمانهای بازرگانی تحویل گردد.
17.در مواردیکه نوع معامله از محل بدون انتقال ارز ( نوسازی صنایع) باشد متقاضی موظف است همراه با پروفرم پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس معتبر را اسکن نماید و در زمان تحویل اصل آن را به رویت کارشناسان تحویل سازمانهای بازرگانی برساند .
18.در صورتیکه واردات از محل بانک توسعه اسلامی (IDB) و یا سهمیه تخصیص یافته به وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که در بودجه مشخص گردیده باشد می بایستی نامه تخصیص دهنده ارز و فرم مربوطه اسکن گردد . همچنین واردات از محل تنخواه های اختصاص یافته به شرکتهای نفتی نیز پس از اخذ مجوز مربوطه از کمیسیون 5 نفره می بایستی در سایت اسکن گردد./end
19.کسانی که دارای کارت بازرگانی اعم از حقیقی، حقوقی و یا تعاونی می باشند، ذکر شماره کارت بازرگانی در قسمت "Buyer's Commercial Card No " ضروری می باشد. افرادی که بصورت موردی یا از محل شناسنامه "یک دستگاه خودرو" اقدام به ثبت سفارش می نمایند، درج شماره کارت بازرگانی در پروفرما ضروری نمی باشد. ./end